Socialförsäkringen i siffror

Som en av Sveriges största myndigheter utgör Försäkringskassan en av våra viktigaste grundpelare i det svenska samhället. Socialförsäkringen är ett naturligt inslag i de flesta människors liv på ett eller annat sätt och den har en stor betydelse för såväl trygghet och välfärden som för samhällsekonomin. Vi är glada över att få vara en del av arbetet med att utveckla, framställa och tillgängliggöra statistiken på ett sätt som gör det lättare för fler att förstå och lära sig om de här frågorna.

Tillsammans med gänget på kommunikationsavdelningen har vi gjort under åren som upphandlad partner ansvarat för att formge, illustrera och tillgänglighetsanpassa hela produkten till den svenska och engelska upplagan.

Vill du se mer av vad vi gjort för Försäkringskassan eller har du något liknande du behöver vår hjälp med? Hör av dig till oss!

Enheter

Tryckoriginal

Tillgängliggjord pdf-fil

Flerspråksanpassning