SSHL Veckointernat

Medan tonåringen vill träffa nya kompisar önskar föräldrarna den bästa utbildningen för sitt barn inför framtiden. Och det kan vara svårt att få vardagen att gå ihop med läxläsning, fritidsaktiviteter och annan logistik under veckorna.

Internat - i modern tappning

Den moderna svenska familjen är mån om sitt familjeumgänge, och då kan fulltidsinternat kanske kännas lite främmande. Därför tog SSHL fram veckointernat som ett alternativ och välkommet stöd i vardagen där barnet åker hem under helgerna. Genom att visa det bästa av internatlivet parallellt med det bästa av livet hemma ville vi attrahera såväl barn som vuxna att välja veckointernat utifrån sina infallsvinklar.

Enheter

Filmanimationer

Sociala medieannonser

Printannonser

Banners

Landningssida

Mailutskick