Agera tillsammans - en film om våldsprevention

Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad är en av våra längsta partnerskap i bolagets historia. Just projektet Agera tillsammans sticker ut lite som ett av de viktigare projekten vi hjälpt till att förpacka rent kommunikativt, tillsammans med kunden. Agera tillsammans är en del av en filmserie som berättar om ett våldspreventionsarbete med genusperspektiv som inledningsvis fyra av stadens grundskolor genomförde med elever i årskurs 4 och 7. Här ville man berätta och förmedla värdet i det samverkansarbete som skolan tillsammans med polis, socialtjänst, fältare och fritidsarbetare i området deltog i.

Filmerna skulle på ett enkelt och tydligt sätt berätta för framförallt vårdnadshavare vad, hur och varför man bedrev det här projektet och vad det innebar i sin helhet. Vi fick äran att hjälpa till att såväl skriva manus som att filma och producera filmerna.

Sugen på att veta mer? Hör av dig till oss!

Enheter

Filmer